Aktualizace firmware v Triple Dragonu 

Pro navázání spojení mezi počítačem (dále jen PC) a Triple Dragonem (dále jen TD) musí být obě zařízení propojena počítačovou sítí. Jestliže jsou spojeny přímo, je nutné použít křížený kabel. Pokud jsou zařízení připojena přes aktivní prvek (hub nebo switch), každé z nich je do tohoto aktivního prvku připojeno přímým kabelem. 

            Nyní popíši zapojení přímého a kříženého kabelu podle normy. Kabel má čtyři kroucené páry, barevně označené :

    1.      pár : modrá + modrobílá

    2.      pár : oranžová + oranžovobílá

    3.      pár : zelená + zelenobílá

    4.      pár : hnědá + hnědobílá

 Číslování pozic se zleva doprava při pohledu na kontakty nahoře a zasunutý kabel dole.

         Přímý kabel                                                                Křížený kabel

má zapojení obou stran stejné              má jednu stranu je přímý a druhou následující  

  1. oranžovobílá                                                              1.  zelenobílá
  2. oranžová                                                                    2.  zelená 
  3. zelenobílá                                                                   3.  oranžovobílá
  4. modrá                                                                        4.  modrá
  5. modrobílá                                                                  5.  modrobílá
  6. zelená                                                                        6.  oranžová
  7. hnědobílá                                                                   7.  hnědobílá
  8. hnědá                                                                         8.  hnědá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavení sítě pro Windows

 Zobrazený příklad je pro Windows XP, ale v zásadě je shodný pro všechny verze Oken.

Nastavení se provádí přes Start -- Nastavení -- Síťová připojení. Zde klikněte pravým tlačítkem na Local Area Network a zvolte z nabídky Vlastnosti. Klikněte na Internet Protocol (TCP/IP) a pak na tlačítko Vlastnosti.

 

Vyberte Použít následující adresu IP a vyplňte Adresa IP a Maska podsítě. IP ukázané na obrázku je pouze pro příklad, vyberte si libovolnou adresu privátní sítě v rozsahu 192.168.0.1 až 192.168.255.254. Masku podsítě nechejte na 255.255.255.0. Ostatní pole můžete nechat nevyplněné. Klikněte na OK pro potvrzení změn.

Počítač má nyní statickou IP adresu, která bude použita jako RIP (Remote IP – vzdálená adresa) v přijímači.

 Nastavení sítě v nabídce bootloaderu

 

1.      Odpojte napájení 230V

2.      Najednou stiskněte tlačítka  a  a připojte napájení. Držte obě tlačítka

3.      Jakmile uvidíte hvězdičku v pravém dolním rohu displeje (viz obrázek 6), tlačítka pusťte. Vstoupili jste do hlavní nabídky bootmenu
(viz obrázky 7+8)

 

Normální bootloader                                             Bootloader s hvězdičkou

 

                        obrázek 5                                                                   obrázek 6

 

                        obrázek 7                                                                   obrázek 8

 

Použijte  tlačítko pro vysvícení Network setup (nastavení sítě)

 

a potvrďte tlačítkem .

 

 

Nyní jste v nabídce nastavení sítě, kde můžete všechna potřebná nastavení změnit

 

 

MAC              : jedinečná adresa síťového rozhraní a nelze ji měnit

 

LIP                 : Local IP = místní adresa přijímače Triple Dragon

 

RIP                 : Remote IP = adresa vzdáleného počítače, viz nastavení výše

 

Use boot         : Jestliže je Triple Dragon připojen sítí k boot-serveru (bootstrap-  protokolem), síťová komunikace může

                             být spuštěna po aktivaci této volby. Normálně je OFF (vypnuto)

 

Init at powerup:         OFF = Síť bude spuštěna jen když je potřeba
                                       ON   = Síť bude spuštěna vždy

 

Nastavení LIP a RIP

 IP ukazujeme jako příklad.

Použij tlačítko  pro vysvícení IP, kterou chcete měnit (LIP nebo RIP) a stiskněte . IP* obsahuje čtyři bloky čísel s jedou až třemi číslicemi. První blok bude nyní vysvícen. Hodnotu můžete zvětšovat tlačítkem  a snižovat tlačítkem . Stiskni  nebo  pro přesun na další blok. Pro návrat na předchozí blok použijte tlačítko  . Pro potvrzení IP, jdi na poslední blok a stiskni  .

Pro návrat do hlavního nabídky stiskni tlačítko  .

Zpět v hlavní nabídce použij tlačítko  na vysvícení Save all changes a stiskni .

 

*IP :

Lokální IP (LIP, IP Triple Dragonu) musí odpovídat Remote IP (RIP, IP vašeho počítače).
Jestliže IP vašeho počítače je například nastaveno na 192.168.0.8, IP vašeho přijímače Triple Dragon musí být 192.168.100.xxx
kde xxx bude mezi hodnotami 1 a 254, ale ne 233 – číslo, které používá právě váš počítač.

Update firmware pomocí Windows počítače

Nyní už je jednoduchá cesta, jak do přijímače nahrát nový firmware. Nainstalujte si na svém počítači Triple Dragon Command Center
– nyní ve verzi 1.3.

Po první spuštění vyplňte ručně IP vašeho počítače a IP Triple Dragonu a stiskněte tlačítko Save all items. 

Poté klikněte na záložku TFTP Upload – objeví se:

Ve volbě Select image si na svém disku vyberte IMG soubor, který chcete do přijímače poslat a stiskněte tlačítko o.k.

V nabídce bootloaderu si pomocí tlačítek  nebo  vysviťte Upgrade Software a potvrďte tlačítkem .
Jestliže jsou všechna nastavení v pořádku, začne přijímač stahovat firmware do vlastní paměti.

 

Pokud je image firmwaru správně nahrán, potvrďte samotné přeflashování tlačítkem  nebo zrušte celou proceduru tlačítkem .
Po stisku tlačítka  začne přijímač zapisovat image do vlastní flash paměti.

  

Když je flashovací proces dokončen, na displeji se objeví hlavní nabídka bootloader a volba Restart System se zvýrazní.
Stiskněte tlačítko  pro restart.

Jestliže posíláte do přijímače image o maximální velikosti 8MB, přijímač se restartuje sám.

Nyní už můžete plně využívat vše, co nový firmware umožňuje.